Kızlık Zarı (Hymen)

Cinsellik organı olarak bilinen vajinanın 1,5 - 2 cm girişinde bulunan ince bir dokudur, ilk ilişkinin anlaşılmasına sebep olması ile çiftler arasında tartışmalara bazen de ayrılıklara sebep oluşturması sebebiyle merak edilen birçok yönü vardır. Nasıl olurda vücutta bulunan bu ince dokunun bu kadar önemli olabilir?

Yunan tanrılarına dayanan geçmişi vardır, bu duruma kadının ilk sahibi olduğunun belirtisi olarak inanırlardı. Bu inanış günümüze kadar geldi ve bazı çiftler tarafından çok önemsenirken bazı çiftler arasında ise önemi yoktur. Erkeğin önemli kararlarında etkileyici rol oynadığı bilinen bu doku inançları kuvvetli olan kesimlerde ayırıcı sebep olduğu gözlenmektedir. Modern kültür anlayışında sonuçları hafif olurken doğu kesimlerinde ki anlayışa göre namus olarak görülmekte hatta sonu olmayacak sonuçlara dayanmaktadır.

kızlık zarıKızlık zarının kanımasıyla ilk defa ilişkiye girildiği tespiti yanlıştır.Bilimsel açıklaması yoktur ve tıpa aykırıdır.Bazı durumlarda kızlık zarının doğuştan olmadığı durumlarda olabilir.Fakat esnek bir yapıya sahip olması dolayısıyla kanama görülmez.Görülen bu olay zarın esnekliği ile ilgidir.Daha sonrasındaki ilişkilerde yada hiçbir zaman kanamadığıda görülmektedir.Bu durumlar doğum sonrasında bozulur.Esnek kızlık zarının bilinmesi sebebiyle de ilişki sırasında kanama olmamasının sebebi gösterilmesi çok sık karşılaşılır.Fakat esnek kızlık zarı çok sık karşılaşılan durum olmadığından bunu gerekçe gösteren de olmaktadır. Bu esnek kızlık zarı oranının ortalaması bilinmese de jinekologlar tarafından % 8 veya %10 olarak olduğu düşünülmektedir. Fakat bu oran kesin olmamakla beraber sadece karşılaştıkları vakalara göre tahmini bir orandır.

Doğuştan kızlık zarının olmaması da çok nadir karşılaşılsa da böyle bir şeyle de karşılaşılabileceği de unutulmamalıdır. Bu sebeple kimseyi zan altında bırakmamak için eşler doktor kontrolünde gerçeği anlayabileceğini bilmelidirler.

Gelin olan kızın gelinliğinde beline bağlanmış kırmızı kurdelenin anlamı gelinin bakire olduğunu göstermek için takılmaktadır. Kızlık zarının yırtıldığı az bir kanama ile anlaşılacağı gibi ilişki sonrası 7 gün içersin de doktora gidilerek te anlaşılabilir. Doktor kontrolünde kızlık zarı esnekliği nedeniyle kanamamı da anlaşılabileceği gibi 7 gün içersin de kızlık zarının bozulup bozulmadığı da anlaşılmaktadır. Daha önce yırtıldığı da gözlenebilir ama yeni olmadığında hangi zaman veya süre de olduğu bilinmez.

Günümüzde kızlık zarını tamiri de yapılmak ta olup amaç karşı cinsin aldatılması, psikolojik yaraları önlemek veya ilişkiye sağlam zemin yaratmak için olduğu görülmektedir. Bu durum önerilmez ama bazı kitleler içinde kaçınılmaz bir durumdur. Bu zarın bu denli önemli olmasının sebebi erkeğin evlenmek için uygun gördüğü kişinin hep ilkleri kendisiyle yaşaması gerektiğinin inanışıyla oluşmaktadır. Kendisine uygun gördüğü eş için kıstas olarak görmekte olunan bu zarın tamirinin yapılarak tekrardan kanamasını sağlamak ise mümkün olan bu durumun amacı ilişkide sağlam temeler oluşturmaktadır.

Kızlık zarı fiyatı 1.500TL ile 2.500TL arasında bölgeden bölgeye ve kızlık zarının yapısına göre farkılıklar gösterir ve bu farklılıklar kızlık zarınnı şeklinden, yapısından ve bu fiyat bölgeden bölgeye değişmekte doğu bölgelerde daha düşük olurkan batı bölgelerde klinik kalitesine görede değişmektedir.

Sonuç olarak kızlık zarının geçmişte de günümüzde de önemi büyüktür bu yüzden ilişkiye girmeyi düşünen gençlerin ilk ilişkiyi evliliğe saklamaları önerilmektedir. Hem bu durum sizi bir yanlışa itmeden seçtiğiniz doğru kişinin size inanmasına ve daha sağlam bir ilişkiye (evliliğe) sahip olacağınızı gösterir.